HT-Mitglied werden »

Nachkommen von WHITE EAGLE XX

44 Ergebnisse
(1 - 44)
NameR/SGek.MutterMutterVaterGeschlechtJahrStammb. Prädikate Sport
DOLABELLA XX
GONDOLETTE XXLOVED ONE XXStute1911xx
MOUNTAIN EAGLE XX
BLACK CHERRY XXBENDIGO XXStute1911xx
ROYAL ORDER XX
ORDER OF MERIT XXCOLLAR XXStute1911xx
WHITE LIE XX
JEAN'S FOLLY XXAYRSHIRE XXStute1911xx
BLANCHE XX
BLACK CHERRY XXBENDIGO XXStute1912xx
LET FLY XX
GONDOLETTE XXLOVED ONE XXHengst1912xx
ROMUS XX
BELLA ROBA XXCOUNT SCHOMBERG XXHengst1912xx
SEA EAGLE XX
MOTHER SIEGEL XXFRIAR'S BALSAM XXStute1912xx
EAGLE QUEEN XX
GRANUAILE XXDESMOND XXStute1913xx
CANDESCENT XX
CANIDIA XXCOUNT SCHOMBERG XXStute1914xx
DALKEITH XX
QUICK XXCHERRY TREE XXStute1914xx
EAGLE'S REST XX
MISS CUE XXORME XXStute1914xx
ROYAL FAVOUR XX
ORDER OF MERIT XXCOLLAR XXStute1914xx
WHITEWASH XX
WIFE OF BATH XXST. SIMON XXStute1914xx
GLISSANT XX
BIPLANE XXAYRSHIRE XXStute1916xx
GOSHAWK XX
GOURA XXST. BRENDAN XXStute1916xx
LADY PEREGRINE XX
LISMA XXPERSIMMON XXStute1916xx
WAY OF AN EAGLE XX
GIPSY HILL XXAVINGTON XXStute1916xx
WHITE BUD XX
MINE OWN XXMINORU XXStute1917xx
LINE OF FIRE XX
FLASH OF STEEL XXROYAL REALM XXStute1918xx
QUICK THOUGHT XX
MINDFUL XXMINORU XXStute1918xx
WHITE ANT XX
ENTEBBE XXBRIDGE OF CANNY XXStute1918xx
DEJA THORRIS XX
ORRIS XXORBY XXStute1919xx
EAGLES CAGE XX
POLYNETTA XXPOLYMELUS XXStute1919xx
PEARL ASHE XX
MISSIE ASHE XXSAINFOIN XXStute1919xx
WHITE SATIN XX
JEAN'S FOLLY XXAYRSHIRE XXHengst1919xx
WIDOW BIRD XX
ENTEBBE XXBRIDGE OF CANNY XXStute1919xx
ARCTIC NIGHT XX
JEAN'S FOLLY XXAYRSHIRE XXStute1920xx
EAGLE SNIPE XX
SNOOT XXPERIGORD XXStute1920xx
JOYSELLE XX
JONGLEUSE XXJUGGLER XXStute1920xx
AVIARY XX
ECURIE XXRADIUM XXStute1921xx
BANNIERE XX
BALMA XXMARCOVIL XXStute1921xx
ERNE XX
ORRIS XXORBY XXStute1921xx
COMPROMISE XX
JEAN'S FOLLY XXAYRSHIRE XXStute1922xx
JOCANTA XX
DUEGNA XXMATCHMAKER XXStute1922xx
MIMOSA XX
MIMOSA SAN XXSANTOI XXStute1922xx
FLYING FISH XX
BROWN TROUT XXOPPOSER XXStute1923xx
MACHICHE XX
MAXIMA XXAYRSHIRE XXStute1923xx
SILVER EAGLE XX
SILVER SPRAY XXGREY LEG XXStute1923xx
WHITE BIRD XX
SOUTHERN QUEEN XXSOUTHANNAN XXStute1923xx
WHITE GLADE XX
EATON LASS XXFARIMAN XXStute1923xx
SWEET EAGLE XX
SWEET WATERS XXCOUNT SCHOMBERG XXStute1925xx
OROTAVA XX
OROFAST XXSTEDFAST XXStute1927xx
EAGLE'S ROOST XX
SPLINTER BAR XXTETRATEMA XXStute1928xx
44 Ergebnisse
(1 - 44)
Snow
Snow
Snow
Snow