×

FAIRFORD XX

5 6 7 8 9

FAIRFORD XX Details Details

Hengst 1934 Braun

xx 064602034

Gek.: xxFAIRWAY XX  Details Details

xx 064090025

1925 Braun

Gek.: xx


PHALARIS XX  Details Details

xx

1913 Dunkelbraun

Gek.: xx


POLYMELUS XX  Details Details

xx 1902BROMUS XX  Details Details

xx 1905SCAPA FLOW XX  Details Details

xx

1914 Fuchs


CHAUCER XX  Details Details

xx 1900ANCHORA XX  Details Details

xx 1905PALLET CRAG XX  Details Details

xx

1928


CRAIG AN ERAN XX  Details Details

xx

1918 Braun

Gek.: xx


SUNSTAR XX  Details Details

xx 1908MAID OF THE MIST XX  Details Details

xx 1906PALMELLA XX  Details Details

xx

1917 Fuchs


LEMBERG XX  Details Details

xx 1907ASCENSEUR XX  Details Details

xx 1911(TB-1n)
ASCENSEUR XX v. EAGER XX
u. SKYSCRAPER XX v. AYRSHIRE XX
u. CHELANDRY XX v. GOLDFINCH XX
u. ILLUMINATA XX v. ROSICRUCIAN XX
u. PARAFFIN XX v. BLAIR ATHOL XX
u. PARADIGM XX v. PARAGONE XX
u. ELLEN HORNE XX v. REDSHANK XX
u. DELHI XX v. PLENIPOTENTIARY XX
u. PAWN JUNIOR XX v. WAXY XX
u. PAWN XX v. TRUMPATOR XX
u. PRUNELLA XX v. HIGHFLYER XX
u. PROMISE XX v. SNAP XX
u. JULIA XX v. BLANK XX
u. PARTNER MARE XX v. PARTNER XX
u. BONNY LASS XX v. BAY BOLTON XX
u. DARLEY ARABIAN MARE XX v. DARLEY ARABIAN
u. BYERLEY TURK MARE XX v. BYERLEY TURK
u. TAFFOLET BARB MARE XX v. TAFFOLET BARB XX
u. WHITE TURK MARE XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. TREGONWELLS NATURAL BARB MARE XX

Erste Mutter: PALLET CRAG XX (CRAIG AN ERAN XX X LEMBERG XX), xx, 1928

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: PALMELLA XX (LEMBERG XX X EAGER XX), xx, 1917

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: ASCENSEUR XX (EAGER XX X AYRSHIRE XX), xx, 1911

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: SKYSCRAPER XX (AYRSHIRE XX X GOLDFINCH XX), xx, 1900

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.