TINY FIB XX

5 6 7 8 9

TINY FIB XX Details Details

Stute 1963

xxFABRICATOR XX  Details Details

xx

1953

Gek.: xx


JOHNS JOY XX  Details Details

xx

1946 Braun

Gek.: xx


BULL DOG XX  Details Details

xx 1927MY AUNTIE XX  Details Details

xx 1933WAZA SWEEP XX  Details Details

xx

1939


BOBBY SWEEP XX  Details Details

xx 1931HYPERBOLE XX  Details Details

xx 1919JACKIE'S JOY XX  Details Details

xx

1958


SCOBEYVILLE XX  Details Details

xx

1949

Gek.: xx


ROUNDERS XX  Details Details

xx 1939UMBRIL XX  Details Details

xx 1939ROSITA MAIL XX  Details Details

xx

1950


ST. ELMO XX  Details Details

xx 1932ANY MAIL XX  Details Details

xx 1941(TB-3)
ANY MAIL XX v. LYONS MAIL XX
u. FIRE BELLE XX v. BLAZES XX
u. KINGS BELLE XX v. SEA KING XX
u. BELLE NELSON XX v. SEMPRONIUS XX
u. ETHELINDA XX v. FAVOR XX
u. HELEVA XX v. IROQUOIS XX
u. HEVA XX v. MORTEMER XX
u. ONTARIO XX v. BONNIE SCOTLAND XX
u. LADY LANCASTER XX v. MONARCH XX
u. LADY CANTON XX v. TRANBY XX
u. MARY RANDOLPH XX v. GOHANNA XX
u. INDEPENDENCE MARE XX v. ROANES INDEPENDENCE XX
u. MEG OF WAPPING XX v. BEDFORD XX
u. ALEXANDRIA XX v. ALEXANDER XX
u. WOODPECKER MARE XX v. WOODPECKER XX
u. PHLEGON MARE XX v. PHLEGON XX
u. HIGHFLYER MARE XX v. HIGHFLYER XX
u. MIRANDA XX v. SNAP XX
u. MISS MIDDLETON XX v. REGULUS XX
u. CAMILLA XX v. SON OF BAY BOLTON XX
u. BARTLET'S CHILDERS MARE XX v. BARTLET CHILDERS XX
u. SISTER ONE TO TRUE BLUE XX v. HONYWOODS ARABIAN
u. BYERLEY TURK MARE XX v. BYERLEY TURK

Erste Mutter: JACKIE'S JOY XX (SCOBEYVILLE XX X ST. ELMO XX), xx, 1958

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: ROSITA MAIL XX (ST. ELMO XX X LYONS MAIL XX), xx, 1950

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: ANY MAIL XX (LYONS MAIL XX X BLAZES XX), xx, 1941

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: FIRE BELLE XX (BLAZES XX X SEA KING XX), xx, 1927

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.