ALIDARE XX

5 6 7 8 9

ALIDARE XX Details Details

Stute 1961

xxALIBHAI XX  Details Details

xx

1938 Fuchs

Gek.: xx


HYPERION XX  Details Details

xx

1930 Fuchs 1.56m

Gek.: xx


GAINSBOROUGH XX  Details Details

xx 1915SELENE XX  Details Details

xx 1919TERESINA XX  Details Details

xx

1920 Fuchs


TRACERY XX  Details Details

xx 1909BLUE TIT XX  Details Details

xx 1908GRAY CHALLENGE XX  Details Details

xx

1949


CHALLENGE ME XX  Details Details

xx

1941

Gek.: xx


CHALLENGER II XX  Details Details

xx 1927CASH BOOK XX  Details Details

xx 1933MANIE O'HARA XX  Details Details

xx

1935


THE SATRAP XX  Details Details

xx 1924BOADICEA XX  Details Details

xx 1927(TB-3)
BOADICEA XX v. MAN O'WAR XX
u. SCOOT XX v. VAMOSE XX
u. SQUIB XX v. SPEED XX
u. EXTINCT XX v. BUCKINGHAM XX
u. EXCEL XX v. CAMBUSLANG XX
u. X.L. XX v. POLISH XX
u. JUDY GO XX v. DEY OF ALGIERS XX
u. CACIQUE XX v. PALINURUS XX
u. YOUNG BLACKLOCK MARE XX v. YOUNG BLACKLOCK XX
u. BITTERN XX v. SLIGO XX
u. BIGOTINNI XX v. THUNDERBOLT XX
u. GOHANNA MARE XX v. GOHANNA XX
u. FRAXINELLA XX v. TRENTHAM XX
u. WOODPECKER MARE XX v. WOODPECKER XX
u. EVERLASTING XX v. ECLIPSE XX
u. HYAENA XX v. SNAP XX
u. MISS BELSEA XX v. REGULUS XX
u. BARTLET'S CHILDERS MARE XX v. BARTLET CHILDERS XX
u. SISTER ONE TO TRUE BLUE XX v. HONYWOODS ARABIAN
u. BYERLEY TURK MARE XX v. BYERLEY TURK

Erste Mutter: GRAY CHALLENGE XX (CHALLENGE ME XX X THE SATRAP XX), xx, 1949

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: MANIE O'HARA XX (THE SATRAP XX X MAN O'WAR XX), xx, 1935

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: BOADICEA XX (MAN O'WAR XX X VAMOSE XX), xx, 1927

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: SCOOT XX (VAMOSE XX X SPEED XX), xx, 1917

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.