ASTERUS XX

5 6 7 8 9

ASTERUS XX Details Details

Hengst 1923 Braun

xx

Gek.: xxTEDDY XX  Details Details

xx

1913 Braun

Gek.: xx


AJAX XX  Details Details

xx

1901 Braun

Gek.: xx


FLYING FOX XX  Details Details

xx 1896AMIE XX  Details Details

xx 1893RONDEAU XX  Details Details

xx

1900 Braun


BAY RONALD XX  Details Details

xx 1893DOREMI XX  Details Details

xx 1894ASTRELLA XX  Details Details

xx

1912 Braun


VERDUN XX  Details Details

xx

1906 Fuchs

Gek.: xx


RABELAIS XX  Details Details

xx 1900VELLENA XX  Details Details

xx 1894SAINT ASTRA XX  Details Details

xx

1904


LADAS XX  Details Details

xx 1891ST. CELESTRA XX  Details Details

xx 1897(TB-9f)
ST. CELESTRA XX v. ST ANGELO XX
u. ASTROLOGY XX v. HERMIT XX
u. STELLA XX v. BROTHER TO STRAFFORD XX
u. TOXOPHILITE MARE XX v. TOXOPHILITE XX
u. MAID OF MASHAM XX v. DON JOHN XX
u. MISS LYDIA XX v. BELSHAZZAR XX
u. COMUS MARE XX v. COMUS XX
u. DELPINI MARE XX v. DELPINI XX
u. MISS MUSTON XX v. KING FERGUS XX
u. COLUMBINE XX v. ESPERSYKES XX
u. BABRAHAM BLANK MARE XX v. BABRAHAM BLANK XX
u. TIPSEY XX v. BOLTON STARLING XX
u. SWITCH XX v. LONSDALE BAY ARABIAN XX
u. CYPRUS ARABIAN MARE XX v. CYPRUS ARABIAN XX
u. SISTER TO SOREHEELS XX v. BASTO XX
u. SISTER ONE TO MIXBURY XX v. CURWEN'S BAY BARB XX
u. MARE OF CURWEN'S SPOT XX v. CURWENS OLD SPOT XX
u. MARE OF LOWTHER BARB XX v. WHITE LEGGED LOWTHER BARB XX
u. VINTNER'S MARE XX v. OLD VINTNER XX

Erste Mutter: ASTRELLA XX (VERDUN XX X LADAS XX), xx, 1912

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: SAINT ASTRA XX (LADAS XX X ST ANGELO XX), xx, 1904

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: ST. CELESTRA XX (ST ANGELO XX X HERMIT XX), xx, 1897

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: ASTROLOGY XX (HERMIT XX X BROTHER TO STRAFFORD XX), xx, 1887

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.