SILKEN YOGAN XX

5 6 7 8 9

SILKEN YOGAN XX Details Details

Stute 1958

xxBALLYOGAN XX  Details Details

xx

1939 Fuchs

Gek.: xx


FAIR TRIAL XX  Details Details

xx

1932 Fuchs

Gek.: xx


FAIRWAY XX  Details Details

xx 1925LADY JUROR XX  Details Details

xx 1919SERIAL XX  Details Details

xx

1932 Schimmel


SOLARIO XX  Details Details

xx 1922BOOKTALK XX  Details Details

xx 1926SILKEN STAR XX  Details Details

xx

1952


ARCTIC STAR XX  Details Details

xx

1942 Schwarz-braun

Gek.: xx


NEARCO XX  Details Details

xx 1935SERENA XX  Details Details

xx 1929SILKEN SLIPPER XX  Details Details

xx

1943


BOIS ROUSSEL XX  Details Details

xx 1935CARPET SLIPPER XX  Details Details

xx 1930(TB-5)
CARPET SLIPPER XX v. PHALARIS XX
u. SIMON'S SHOES XX v. SIMON SQUARE XX
u. GOODY TWO-SHOES XX v. ISINGLASS XX
u. SANDAL XX v. KISBER XX
u. SHOESTRING XX v. KNIGHT OF THE GARTER XX
u. BOWSTRING XX v. TOM BOWLINE XX
u. TOXOPHILITE MARE XX v. TOXOPHILITE XX
u. MELBOURNE MARE XX v. MELBOURNE XX
u. MISS WHIP XX v. THE PROVOST XX
u. MISS WHIP XX v. JERRY XX
u. GEORGIANA XX v. WOFUL XX
u. SHEPHERDESS XX v. SHUTTLE XX
u. BUZZARD MARE XX v. BUZZARD XX
u. ANN OF THE FOREST XX v. KING FERGUS XX
u. MISS WEST XX v. MATCHEM XX
u. REGULUS MARE XX v. REGULUS XX
u. YOUNG EBONY XX v. CRAB XX
u. EBONY XX v. FLYING CHILDERS XX
u. OLD EBONY XX v. BASTO XX
u. THE MASSEY MARE XX v. MASSEYS BLACK BARB XX

Erste Mutter: SILKEN STAR XX (ARCTIC STAR XX X BOIS ROUSSEL XX), xx, 1952

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: SILKEN SLIPPER XX (BOIS ROUSSEL XX X PHALARIS XX), xx, 1943

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: CARPET SLIPPER XX (PHALARIS XX X SIMON SQUARE XX), xx, 1930

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: SIMON'S SHOES XX (SIMON SQUARE XX X ISINGLASS XX), xx, 1914

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.