×

DALIA

5 6 7 8 9

DALIA Details Details

Stute 1979 Braun

HANN DE331316124679DERNEBURG  Details Details

HANN DE331310417668

1968 Braun 1.72m

Gek.: HANN


DIPLOMAT  Details Details

HANN DE331310410663

1963 Braun 1.67m

Gek.: HANN


DUFT I  Details Details

HANN 1957SEEBURG  Details Details

HANN 1957ERLENTAUFE  Details Details

HANN DE331316379759 Hauptstutbuch

1959 Rappe


ERNOE  Details Details

HANN 1954FLUEGELERLE  Details Details

HANN 1955DASCHA  Details Details

HANN DE331311701873

1973 Braun


DARWIN  Details Details

HANN DE331310412765

1965 Braun 1.65m

Gek.: HANN


DUDEN II  Details Details

HANN 1960DOGMA  Details Details

HANN 1958JULISCHKA XX  Details Details

xx

1966 Braun


PANTHEON XX  Details Details

xx 1958JADE XX  Details Details

xx 1962(JULIKA XX, E 4 K (Kleinau - Molln))
JADE XX v. PRINCE ROUGE XX
u. JARITA XX v. ARBAR XX
u. SERADILLA XX v. PHARIS XX
u. MNEMOSYNE XX v. BRANTOME XX
u. HONEY SWEET XX v. KIRCUBBIN XX
u. HONEYSUCKLE XX v. BAY CHERRY XX
u. HONEY XX v. SANS SOUCI II XX
u. AMBROSINE XX v. AYRSHIRE XX
u. AMBRIZETTE XX v. BONA VISTA XX
u. POLLY MARDEN XX v. MARDEN XX
u. POLARIS XX v. CRAIG MILLAR XX
u. NORTH STAR XX v. ADVENTURER XX
u. CHARLOTTE RUSSE XX v. FAZZOLETTO XX
u. OLGA XX v. CHARLES THE TWELFTH XX
u. FAIR HELEN XX v. PANTALOON XX
u. REBECCA XX v. LOTTERY XX
u. CERVANTES MARE XX v. CERVANTES XX
u. ANTICIPATION XX v. BENINGBROUGH XX
u. EXPECTATION XX v. HEROD XX
u. SKIM MARE XX v. SKIM XX
u. JANUS MARE XX v. JANUS XX
u. PANTONS SPINSTER XX v. CRAB XX
u. CROFTS SPINSTER XX v. PARTNER XX
u. BAY BLOODY BOTTOCKS XX v. BLOODY BUTTOCKS
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. BROWN FAREWELL XX v. MAKELESS XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET'S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

Erste Mutter: DASCHA (DARWIN X PANTHEON XX), HANN, 1973

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: JULISCHKA XX (PANTHEON XX X PRINCE ROUGE XX), xx, 1966

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: JADE XX (PRINCE ROUGE XX X ARBAR XX), xx, 1962

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: JARITA XX (ARBAR XX X PHARIS XX), xx, 1956

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.