EBERSTEIN

5 6 7 8 9

EBERSTEIN Details Details

Hengst 1901 Braun

Ostpruisen

Gek.: Ostpruisen, TRAKPROSIT  Details Details

Ostpruisen 1301

1890 Braun 1.63m

Gek.: Ostpruisen, TRAK, BERL-BRAND


PORTIER  Details Details

TRAK

1885 Dunkelbraun 1.61m

Gek.: TRAK


THE DUKE XX  Details Details

xx 1862PORTRAIT  Details Details

TRAK 1876NINA  Details Details

Ostpruisen

1882 Fuchs


LAON  Details Details

Ostpruisen 1870ELIMAR MARE  Details Details

OstpruisenERNA  Details Details

Ostpruisen

1889 Braun


WELTMANN XX  Details Details

xx

1881 Fuchs 1.61m

Gek.: HANN, xx


CHAMANT XX  Details Details

xx 1874VERGISSMEINNICHT XX  Details Details

xx 1873ERNESTINE  Details Details

TRAK

1897


PACOMO  Details Details

BERL-BRAND 1854EMILIANA  Details Details

TRAK 1869EMILIANA v. THANATOS
u. EMELINDA v. THUNDERCLAP
u. EDDA v. MUNDIG XX
u. EURYANTHE v. SNYDERS XX
u. MELA v. TRAFALGAR XX
u. NINETTE v. SAXONY XX
u. HEILIGE v. NIMROD
u. HORA v. WILKES

Erste Mutter: ERNA (WELTMANN XX X PACOMO), Ostpruisen, 1889

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: ERNESTINE (PACOMO X THANATOS), TRAK, 1897

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: EMILIANA (THANATOS X THUNDERCLAP), TRAK, 1869

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: EMELINDA (THUNDERCLAP X MUNDIG XX), TRAK, 1862

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.