×

AMBER XX

5 6 7 8 9

AMBER XX Details Details

Hengst 1811 Fuchs

xx

Gek.: xxSELIM XX  Details Details

xx

1802 Fuchs

Gek.: xx


BUZZARD XX  Details Details

xx

1787 Fuchs

Gek.: xx


WOODPECKER XX  Details Details

xx 1773MISFORTUNE XX  Details Details

xx 1775ALEXANDER MARE XX  Details Details

xx

1790 Braun


ALEXANDER XX  Details Details

xx 1782HIGHFLYER MARE XX  Details Details

xx 1780WOODNYMPH XX  Details Details

xx

1804


TRUMPATOR XX  Details Details

xx

1782 Rappe

Gek.: xx


CONDUCTOR XX  Details Details

xx 1767BRUNETTE XX  Details Details

xx 1771HIGHFLYER MARE XX  Details Details

xx

1793


HIGHFLYER XX  Details Details

xx 1774OTHEOTHEA XX  Details Details

xx 1772(TB-4o)
OTHEOTHEA XX v. OTHO XX
u. SNAP MARE XX v. SNAP XX
u. REGULUS MARE XX v. REGULUS XX
u. STEADY MARE XX v. STEADY XX
u. PARTNER MARE XX v. PARTNER XX
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. CHESTNUT LAYTON XX v. MAKELESS XX
u. BAY LAYTON XX v. DARCYS COUNSELLOR XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET'S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

Erste Mutter: WOODNYMPH XX (TRUMPATOR XX X HIGHFLYER XX), xx, 1804

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: HIGHFLYER MARE XX (HIGHFLYER XX X OTHO XX), xx, 1793

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: OTHEOTHEA XX (OTHO XX X SNAP XX), xx, 1772

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: SNAP MARE XX (SNAP XX X REGULUS XX), xx, 1764

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.