×

WHISKEY XX

5 6 7 8 9

WHISKEY XX Details Details

Hengst 1789

xx

Gek.: xxSALTRAM XX  Details Details

xx

1780 Braun

Gek.: xx


ECLIPSE XX  Details Details

xx

1764 Fuchs 1.65m

Gek.: xx


MARSKE XX  Details Details

xx 1750SPILLETTA XX  Details Details

xx 1749VIRAGO XX  Details Details

xx

1764 Schimmel


SNAP XX  Details Details

xx 1750REGULUS MARE XX  Details Details

xx 1757CALASH XX  Details Details

xx

1775


HEROD XX  Details Details

xx

1758 Braun

Gek.: xx


TARTAR XX  Details Details

xx 1743CYPRON XX  Details Details

xx 1750TERESA XX  Details Details

xx

1767


MATCHEM XX  Details Details

xx 1748BROWN REGULUS XX  Details Details

xx 1759(TB-2a)
BROWN REGULUS XX v. REGULUS XX
u. MISS STARLING JUNIOR XX v. BOLTON STARLING XX
u. RINGBONE XX v. PARTNER XX
u. LUSTY THORNTON XX v. CROFTS' BAY BARB XX
u. CHESTNUT THORNTON XX v. MAKELESS XX
u. OLD THORNTON XX v. BRIMMER XX
u. DICKY PIERSON MARE XX v. DICKY PIERSON XX
u. BURTON BARB MARE XX

Erste Mutter: CALASH XX (HEROD XX X MATCHEM XX), xx, 1775

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: TERESA XX (MATCHEM XX X REGULUS XX), xx, 1767

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: BROWN REGULUS XX (REGULUS XX X BOLTON STARLING XX), xx, 1759

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: MISS STARLING JUNIOR XX (BOLTON STARLING XX X PARTNER XX), xx, 1752

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.