SANTA'S SLEIGH XX

5 6 7 8 9

SANTA'S SLEIGH XX Details Details

Hengst 1970

xx

Gek.: xxSANTA CLAUS XX  Details Details

xx

1961 Braun

Gek.: xx


CHAMOSSAIRE XX  Details Details

xx

1942 Fuchs

Gek.: xx


PRECIPITATION XX  Details Details

xx 1933SNOWBERRY XX  Details Details

xx 1937AUNT CLARA XX  Details Details

xx

1953 Braun


ARCTIC PRINCE XX  Details Details

xx 1948SISTER CLARA XX  Details Details

xx 1938SILKEN YOGAN XX  Details Details

xx

1958


BALLYOGAN XX  Details Details

xx

1939 Fuchs

Gek.: xx


FAIR TRIAL XX  Details Details

xx 1932SERIAL XX  Details Details

xx 1932SILKEN STAR XX  Details Details

xx

1952


ARCTIC STAR XX  Details Details

xx 1942SILKEN SLIPPER XX  Details Details

xx 1943(TB-5)
SILKEN SLIPPER XX v. BOIS ROUSSEL XX
u. CARPET SLIPPER XX v. PHALARIS XX
u. SIMON'S SHOES XX v. SIMON SQUARE XX
u. GOODY TWO-SHOES XX v. ISINGLASS XX
u. SANDAL XX v. KISBER XX
u. SHOESTRING XX v. KNIGHT OF THE GARTER XX
u. BOWSTRING XX v. TOM BOWLINE XX
u. TOXOPHILITE MARE XX v. TOXOPHILITE XX
u. MELBOURNE MARE XX v. MELBOURNE XX
u. MISS WHIP XX v. THE PROVOST XX
u. MISS WHIP XX v. JERRY XX
u. GEORGIANA XX v. WOFUL XX
u. SHEPHERDESS XX v. SHUTTLE XX
u. BUZZARD MARE XX v. BUZZARD XX
u. ANN OF THE FOREST XX v. KING FERGUS XX
u. MISS WEST XX v. MATCHEM XX
u. REGULUS MARE XX v. REGULUS XX
u. YOUNG EBONY XX v. CRAB XX
u. EBONY XX v. FLYING CHILDERS XX
u. OLD EBONY XX v. BASTO XX
u. THE MASSEY MARE XX v. MASSEYS BLACK BARB XX

Erste Mutter: SILKEN YOGAN XX (BALLYOGAN XX X ARCTIC STAR XX), xx, 1958

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: SILKEN STAR XX (ARCTIC STAR XX X BOIS ROUSSEL XX), xx, 1952

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: SILKEN SLIPPER XX (BOIS ROUSSEL XX X PHALARIS XX), xx, 1943

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: CARPET SLIPPER XX (PHALARIS XX X SIMON SQUARE XX), xx, 1930

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.