SAMPSON XX

5 6 7 8 9

SAMPSON XX Details Details

Hengst 1836 Braun

xx DE331180247936

Gek.: HANN, xxCETUS XX  Details Details

xx

1827 Braun

Gek.: xx


WHALEBONE XX  Details Details

xx

1807 Braun

Gek.: xx


WAXY XX  Details Details

xx 1790PENELOPE XX  Details Details

xx 1798LAMIA XX  Details Details

xx

1809


GOHANNA XX  Details Details

xx 1790CERTHIA XX  Details Details

xx 1793PUCELLE XX  Details Details

xx

1821 Fuchs


MULEY XX  Details Details

xx

1810 Braun

Gek.: xx


ORVILLE XX  Details Details

xx 1799ELEANOR XX  Details Details

xx 1798MEDORA XX  Details Details

xx

1811 Fuchs


SELIM XX  Details Details

xx 1802SIR HARRY MARE XX  Details Details

xx 1803(TB-4l)
SIR HARRY MARE XX v. SIR HARRY XX
u. VOLUNTEER MARE XX v. VOLUNTEER XX
u. SISTER TO PETWORTH XX v. HEROD XX
u. GOLDEN GROVE XX v. BLANK XX
u. CROFTS SPINSTER XX v. PARTNER XX
u. BAY BLOODY BOTTOCKS XX v. BLOODY BUTTOCKS
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. BROWN FAREWELL XX v. MAKELESS XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET'S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

Erste Mutter: PUCELLE XX (MULEY XX X SELIM XX), xx, 1821

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: MEDORA XX (SELIM XX X SIR HARRY XX), xx, 1811

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: SIR HARRY MARE XX (SIR HARRY XX X VOLUNTEER XX), xx, 1803

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: VOLUNTEER MARE XX (VOLUNTEER XX X HEROD XX), xx, 1793

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.