EMKE L

5 6 7 8 9

EMKE L Details Details

Stute 2009 Braun 1.66m

KWPN 528003200900320 Stb-extLORD Z  Details Details

HOLST DE321210031490

1990 Braun 1.65m

Gek.: KWPN, OS, BAVAR, ZANG, RHEIN, HOLST, SWB, ZVCH, SF

1.60m Spr.

LORD  Details Details

HOLST DE321210394067

1967 Braun 1.68m

Gek.: HOLST

1.40m Spr., CIC3*

LADYKILLER XX  Details Details

xx 1961VIOLA  Details Details

HOLST 1961THIA  Details Details

HOLST DE321210032381 Hauptstutbuch

1981 Braun 1.70m


CALANDO I  Details Details

HOLST 1974

1.60m Spr.

GABRIELA  Details Details

HOLST 1970INTOUCH  Details Details

HOLST 276321210276694

1994 Braun 1.64m


ACORD II  Details Details

HOLST DE321210002687

1987 Braun 1.70m

Gek.: HOLST, RHEIN, SF, HANN, WESTF

1.40m Spr.

AHORN Z  Details Details

HANN 1979RIBECKA  Details Details

HOLST 1979CLEOPATRA II  Details Details

HOLST DE321210062788 Staatsprämie

1988 Braun 1.66m


LANDGRAF I  Details Details

HOLST 1966ROYAL  Details Details

HOLST 1979(Holst Stamm 776)
ROYAL v. RONALD
u. EXCELLENZ v. COLT
u. SONATE v. MARDER
u. FOLTER v. INCZYDENT
u. MACHTIGE v. NENNDORF
u. ENERGIE v. MACKENSEN
u. OLGA v. WAHNFRIED
u. KLEOPATRA v. RAJAH
u. ENERGIE v. LANDGRAF
u. ARCONA v. CICERO
u. HELIOTROP v. ACHILL
u. ACTIE v. ATTORNEY GENERAL XX
u. STUTE VON DECHANT v. DECHANT

Erste Mutter: INTOUCH (ACORD II X LANDGRAF I), HOLST, 1994

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: CLEOPATRA II (LANDGRAF I X RONALD), HOLST, 1988

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: ROYAL (RONALD X COLT), HOLST, 1979

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: EXCELLENZ (COLT X MARDER), HOLST, 1968

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.