BOSTON

5 6 7 8 9

BOSTON Details Details

Hengst 2006 Fuchs 1.68m

KWPN 528003200609772 Prämienhengst

Gek.: SHBGB, OLDBG, BAVAR, WESTFJAZZ  Details Details

KWPN 528003199106398 pref Stb. WFFS-free

1991 Fuchs 1.73m

Gek.: OLDBG, HANN, RHEIN, SWB, BAVAR, SF, KWPN

Grand Prix Dr.

COCKTAIL  Details Details

KWPN 528003198404191 pref Stb.

1984 Fuchs 1.68m

Gek.: OLDBG, HANN, KWPN

Grand Prix Dr.

PURIOSO  Details Details

OLDBG 1974ULISSA  Details Details

KWPN 1978CHARMANTE  Details Details

KWPN 528003198404155 prest keur

1984 Fuchs 1.61m


ULSTER  Details Details

KWPN 1978

1.40m Spr.

WARMANTE  Details Details

KWPN 1980

L* Dr.

SEBORA  Details Details

KWPN 528003199910333 Stb.

1999 Schwarz-braun 1.68m


FLEMMINGH  Details Details

HOLST DE321210065187 pref

1987 Braun 1.70m

Gek.: RHEIN, OLDBG, SF, KWPN

1.30m Spr.

LACAPO  Details Details

HOLST 1980TEXAS  Details Details

HOLST 1981KEBORA  Details Details

KWPN 52800319921509 Stb.

1992 Braun 1.64m


PURIOSO  Details Details

OLDBG 1974GEBORA  Details Details

KWPN 1988

L* Dr.

(Merrielijn 249, fokfamilie 1925)
GEBORA v. ULFT
u. BEBORA v. AMOR
u. TOUCHEE v. ODD JOB XX
u. LEBORA v. HYPERION
u. EBORA v. ODIN VAN WITTENSTEIN
u. REBORA v. LUITENANT
u. LEBORA v. RIGISMUND
u. HOZINA v. AGAUFURST
u. DEBORA v. DOMBURG
u. TOZINA v. EDELMAN I
u. ROOSJE v. EKKO

Erste Mutter: SEBORA (FLEMMINGH X PURIOSO), KWPN, 1999

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: KEBORA (PURIOSO X ULFT), KWPN, 1992

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: GEBORA (ULFT X AMOR), KWPN, 1988

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: BEBORA (AMOR X ODD JOB XX), KWPN, 1983

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.