FLYROS XX

5 6 7 8 9

FLYROS XX Details Details

Stute 1953 Braun

xx 090617653OROS XX  Details Details

xx

1944 Braun

Gek.: xx


KHOSRO XX  Details Details

xx

1938

Gek.: xx


SIR COSMO XX  Details Details

xx 1926STRAIGHT SEQUENCE XX  Details Details

xx 1929HUBBUB XX  Details Details

xx

1939 Braun


XANDOVER XX  Details Details

xx 1927MIZZENETTE XX  Details Details

xx 1926FLYWELL XX  Details Details

xx

1945


FLYON XX  Details Details

xx

1935 Fuchs

Gek.: xx


FLAMINGO XX  Details Details

xx 1925ACQUIT XX  Details Details

xx 1928GREYWELL XX  Details Details

xx

1930 Schimmel


DUNCAN GREY XX  Details Details

xx 1920PEGASIDES XX  Details Details

xx 1921(FLYROS XX, E 28 A ( Hofgut Albfuhren - Dettighofen))
PEGASIDES XX v. SUNNY LAND XX
u. LADY GULLER XX v. GIANT XX
u. LADY TEAZLE XX v. FAVORO XX
u. GREY PATCH XX v. DOUBLOON XX
u. MORVEN XX v. BARCALDINE XX
u. STRATHCARRON XX v. STRATHCONAN XX
u. VIMEIRA XX v. VOLTIGEUR XX
u. COALITION XX v. DON JOHN XX
u. CONSPIRACY XX v. RETRIEVER XX
u. EMILIA XX v. ABJER XX
u. EMILY XX v. STAMFORD XX
u. WHISKEY MARE XX v. WHISKEY XX
u. GREY DORIMANT XX v. DORIMANT XX
u. DIZZY XX v. BLANK XX
u. ANCASTER DIZZY XX v. ANCASTER DRIVER XX
u. SMILING TOM MARE XX v. SMILING TOM XX
u. MISS HIP XX v. OYSTERFOOT ARABIAN OX
u. VIRGIN XX v. ANCASTER MERLIN XX
u. SOMERSET MARE XX v. CROFTS COMMONER XX
u. COPPIN MARE XX v. SELABY TURK XX
u. PLACES WHITE TURK MARE XX v. PLACES WHITE TURK XX

Erste Mutter: FLYWELL XX (FLYON XX X DUNCAN GREY XX), xx, 1945

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: GREYWELL XX (DUNCAN GREY XX X SUNNY LAND XX), xx, 1930

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: PEGASIDES XX (SUNNY LAND XX X GIANT XX), xx, 1921

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: LADY GULLER XX (GIANT XX X FAVORO XX), xx, 1917

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.