×

FORREST XX

5 6 7 8 9

FORREST XX Details Details

Hengst 1980 Braun 1.65m

xx DE306060001580

Gek.: HANNGERNEGROSS XX  Details Details

xx DE306060112572

1972 Dunkelbraun

Gek.: HANN, xx


CELADON XX  Details Details

xx 5546VRH

1959 Braun

Gek.: xx


KRAKATAO XX  Details Details

xx 1946OMPHALE XX  Details Details

xx 1948GRENZWACHT XX  Details Details

xx DE306060057963

1963 Braun


WATTEAU XX  Details Details

xx 1954GELIEBTE XX  Details Details

xx 1958FLUT XX  Details Details

xx

1972 Fuchs


YOGGI XX  Details Details

xx

1955 Dunkelbraun

Gek.: xx


WILD MEC XX  Details Details

xx 1947EOS XX  Details Details

xx 1946FLYROS XX  Details Details

xx 090617653

1953 Braun


OROS XX  Details Details

xx 1944FLYWELL XX  Details Details

xx 1945(FLYROS XX, E 28 A ( Hofgut Albfuhren - Dettighofen))
FLYWELL XX v. FLYON XX
u. GREYWELL XX v. DUNCAN GREY XX
u. PEGASIDES XX v. SUNNY LAND XX
u. LADY GULLER XX v. GIANT XX
u. LADY TEAZLE XX v. FAVORO XX
u. GREY PATCH XX v. DOUBLOON XX
u. MORVEN XX v. BARCALDINE XX
u. STRATHCARRON XX v. STRATHCONAN XX
u. VIMEIRA XX v. VOLTIGEUR XX
u. COALITION XX v. DON JOHN XX
u. CONSPIRACY XX v. RETRIEVER XX
u. EMILIA XX v. ABJER XX
u. EMILY XX v. STAMFORD XX
u. WHISKEY MARE XX v. WHISKEY XX
u. GREY DORIMANT XX v. DORIMANT XX
u. DIZZY XX v. BLANK XX
u. ANCASTER DIZZY XX v. ANCASTER DRIVER XX
u. SMILING TOM MARE XX v. SMILING TOM XX
u. MISS HIP XX v. OYSTERFOOT ARABIAN OX
u. VIRGIN XX v. ANCASTER MERLIN XX
u. SOMERSET MARE XX v. CROFTS COMMONER XX
u. COPPIN MARE XX v. SELABY TURK XX
u. PLACES WHITE TURK MARE XX v. PLACES WHITE TURK XX

Erste Mutter: FLUT XX (YOGGI XX X OROS XX), xx, 1972

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: FLYROS XX (OROS XX X FLYON XX), xx, 1953

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: FLYWELL XX (FLYON XX X DUNCAN GREY XX), xx, 1945

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: GREYWELL XX (DUNCAN GREY XX X SUNNY LAND XX), xx, 1930

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.