×

WHISTLER XX

5 6 7 8 9

WHISTLER XX Details Details

Hengst 1950 Fuchs

xx

Gek.: xxPANORAMA XX  Details Details

xx

1936 Fuchs

Gek.: xx


SIR COSMO XX  Details Details

xx

1926 Braun

Gek.: xx


THE BOSS XX  Details Details

xx 1910AYN HALI XX  Details Details

xx 1913HAPPY CLIMAX XX  Details Details

xx

1921 Braun


HAPPY WARRIOR XX  Details Details

xx 1911CLIO XX  Details Details

xx 1913FARTHING DAMAGES XX  Details Details

xx

1939 Fuchs


FAIR TRIAL XX  Details Details

xx

1932 Fuchs

Gek.: xx


FAIRWAY XX  Details Details

xx 1925LADY JUROR XX  Details Details

xx 1919FUTILITY XX  Details Details

xx

1933


SOLARIO XX  Details Details

xx 1922HASTY LOVE XX  Details Details

xx 1922(TB-1l)
HASTY LOVE XX v. HURRY ON XX
u. LOVE OIL XX v. AMADIS XX
u. PARAFFINE LASS XX v. ST. FRUSQUIN XX
u. YVONNE XX v. SHEEN XX
u. PHOSPHINE XX v. FOXHALL XX
u. ILLUMINATA XX v. ROSICRUCIAN XX
u. PARAFFIN XX v. BLAIR ATHOL XX
u. PARADIGM XX v. PARAGONE XX
u. ELLEN HORNE XX v. REDSHANK XX
u. DELHI XX v. PLENIPOTENTIARY XX
u. PAWN JUNIOR XX v. WAXY XX
u. PAWN XX v. TRUMPATOR XX
u. PRUNELLA XX v. HIGHFLYER XX
u. PROMISE XX v. SNAP XX
u. JULIA XX v. BLANK XX
u. PARTNER MARE XX v. PARTNER XX
u. BONNY LASS XX v. BAY BOLTON XX
u. DARLEY ARABIAN MARE XX v. DARLEY ARABIAN
u. BYERLEY TURK MARE XX v. BYERLEY TURK
u. TAFFOLET BARB MARE XX v. TAFFOLET BARB XX
u. WHITE TURK MARE XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. TREGONWELLS NATURAL BARB MARE XX

Erste Mutter: FARTHING DAMAGES XX (FAIR TRIAL XX X SOLARIO XX), xx, 1939

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: FUTILITY XX (SOLARIO XX X HURRY ON XX), xx, 1933

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: HASTY LOVE XX (HURRY ON XX X AMADIS XX), xx, 1922

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: LOVE OIL XX (AMADIS XX X ST. FRUSQUIN XX), xx, 1915

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.