×

PRINCELY GIFT XX

5 6 7 8 9

PRINCELY GIFT XX Details Details

Hengst 1951 Braun

xx

Gek.: xxNASRULLAH XX  Details Details

xx

1940 Braun

Gek.: xx


NEARCO XX  Details Details

xx

1935 Schwarz-braun 1.64m

Gek.: xx


PHAROS XX  Details Details

xx 1920NOGARA XX  Details Details

xx 1928MUMTAZ BEGUM XX  Details Details

xx

1932 Braun


BLENHEIM XX  Details Details

xx 1927MUMTAZ MAHAL XX  Details Details

xx 1921BLUE GEM XX  Details Details

xx

1943 Braun


BLUE PETER XX  Details Details

xx

1936 Fuchs

Gek.: xx


FAIRWAY XX  Details Details

xx 1925FANCY FREE XX  Details Details

xx 1924SPARKLE XX  Details Details

xx

1935


BLANDFORD XX  Details Details

xx 1919GLEAM XX  Details Details

xx 1926(TB-13)
GLEAM XX v. GALLOPER LIGHT XX
u. EAGERFORD XX v. ALDFORD XX
u. EAGER EYES XX v. TROUTBECK XX
u. EAGERESS XX v. EAGER XX
u. LAST OF THE QUEENS XX v. SPRINGFIELD XX
u. CHLOE XX v. ISONOMY XX
u. MAGDALEN XX v. HERMIT XX
u. VAGA XX v. STOCKWELL XX
u. MENDICANT XX v. TOUCHSTONE XX
u. LADY MOORE CAREW XX v. TRAMP XX
u. KITE XX v. BUSTARD XX
u. OLYMPIA XX v. SIR OLIVER XX
u. SCOTILLA XX v. ANVIL XX
u. SCOTA XX v. ECLIPSE XX
u. HARMONY XX v. HEROD XX
u. RUTILIA XX v. BLANK XX
u. REGULUS MARE XX v. REGULUS XX
u. SOREHEELS MARE XX v. SOREHEELS XX
u. MILBANKES BLACK MARE XX v. MAKELESS XX
u. DARCY'S ROYAL MARE XX v. BLUNDERBUSS XX
u. GREY ROYAL XX v. DARCYS WHITE TURK XX
u. DARCYS YELLOW TURK MARE XX v. DARCYS YELLOW TURK XX
u. GREY OR SEDBURY ROYAL MARE XX

Erste Mutter: BLUE GEM XX (BLUE PETER XX X BLANDFORD XX), xx, 1943

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: SPARKLE XX (BLANDFORD XX X GALLOPER LIGHT XX), xx, 1935

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: GLEAM XX (GALLOPER LIGHT XX X ALDFORD XX), xx, 1926

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: EAGERFORD XX (ALDFORD XX X TROUTBECK XX), xx, 1920

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.