KEITH

5 6 7 8 9

KEITH Details Details

Hengst 1942 Fuchs

TRAK DE309090012842

Gek.: TRAKPYTHAGORAS  Details Details

TRAK DE309090183727

1927 Dunkelbraun

Gek.: TRAK


DAMPFROSS  Details Details

TRAK DE309090062016

1916 Fuchs

Gek.: TRAK


DINGO  Details Details

TRAK 1893LAURA  Details Details

TRAK 1905PECHMARIE  Details Details

TRAK

1917 Braun


TEMPELHUETER  Details Details

TRAK 1904PANIK  Details Details

TRAK 1909KETZERIN  Details Details

TRAK RUSTRIp399

1934 Rappe


ARARAD  Details Details

TRAK DE309090001721

1921 Rappe 1.68m

Gek.: TRAK


JAGDHELD  Details Details

TRAK 1906ARA  Details Details

TRAK 1905KETTE  Details Details

TRAK

1926 Rappe


THRONHUTER  Details Details

TRAK 1919KATZCHEN  Details Details

TRAK 1920(KETZERIN, T 2 A (Hauptg. Trakehnen))
KATZCHEN v. JAGDHELD
u. KAMPFFREUDE v. PARSEE XX
u. KORNAEHRE v. AMTSVORSTEHER
u. KORNBLUME v. CHAMANT XX
u. LINDA v. ODOARDO
u. LAVERNA v. TORSO
u. LODONA v. HARLEQUIN
u. LOBELLA v. PILGARLICK XX
u. LEZINKA v. RUFUS X
u. REBEKKA v. KOYLAN OX
u. REHA v. ALLAHOR X
u. DAARA v. BENESACHER OX
u. FLINDER v. HERCULES
u. DEMANT v. LORD TRAK

Erste Mutter: KETZERIN (ARARAD X THRONHUTER), TRAK, 1934

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: KETTE (THRONHUTER X JAGDHELD), TRAK, 1926

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: KATZCHEN (JAGDHELD X PARSEE XX), TRAK, 1920

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: KAMPFFREUDE (PARSEE XX X AMTSVORSTEHER), TRAK, 1916

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.