×

MAID OF ERIN XX

5 6 7 8 9

MAID OF ERIN XX Details Details

Stute 1895

xxAMPHION XX  Details Details

xx

1886 Fuchs

Gek.: xx


ROSEBERY XX  Details Details

xx

1872 Braun

Gek.: xx


SPECULUM XX  Details Details

xx 1865LADYLIKE XX  Details Details

xx 1858SUICIDE XX  Details Details

xx

1876 Braun


HERMIT XX  Details Details

xx 1864THE RATCATCHER'S DAUGHTER XX  Details Details

xx 1862MAVOURNEEN XX  Details Details

xx

1888 Fuchs


BARCALDINE XX  Details Details

xx

1878 Braun

Gek.: xx


SOLON XX  Details Details

xx 1861BALLYROE XX  Details Details

xx 1872GAYDENE XX  Details Details

xx

1879


ALBERT VICTOR XX  Details Details

xx 1868FLORA MACDONALD XX  Details Details

xx 1871(TB-1g)
FLORA MACDONALD XX v. THE SCOTTISH CHIEF XX
u. MAYFLOWER IV XX v. THORMANBY XX
u. SUNBEAM XX v. CHANTICLEER XX
u. SUNFLOWER XX v. BAY MIDDLETON XX
u. IO XX v. TAURUS XX
u. PROBLEM XX v. MERLIN XX
u. PAWN XX v. TRUMPATOR XX
u. PRUNELLA XX v. HIGHFLYER XX
u. PROMISE XX v. SNAP XX
u. JULIA XX v. BLANK XX
u. PARTNER MARE XX v. PARTNER XX
u. BONNY LASS XX v. BAY BOLTON XX
u. DARLEY ARABIAN MARE XX v. DARLEY ARABIAN
u. BYERLEY TURK MARE XX v. BYERLEY TURK
u. TAFFOLET BARB MARE XX v. TAFFOLET BARB XX
u. WHITE TURK MARE XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. TREGONWELLS NATURAL BARB MARE XX

Erste Mutter: MAVOURNEEN XX (BARCALDINE XX X ALBERT VICTOR XX), xx, 1888

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: GAYDENE XX (ALBERT VICTOR XX X THE SCOTTISH CHIEF XX), xx, 1879

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: FLORA MACDONALD XX (THE SCOTTISH CHIEF XX X THORMANBY XX), xx, 1871

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: MAYFLOWER IV XX (THORMANBY XX X CHANTICLEER XX), xx, 1864

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.