AARHOF'S CENTRAL HEART

5 6 7 8 9

AARHOF'S CENTRAL HEART Details Details

Hengst 2018 Braun

ZVCH Elitefohlen

Gek.: ZVCHCENTRAL PARK  Details Details

HOLST DE421000024813 Prämienhengst

2013 Schwarz-braun 1.64m

Gek.: HOLST, HANN

1.35m Spr.

CASALL  Details Details

HOLST DE321210208399

1999 Braun 1.67m

Gek.: SBS, BRAND, SWB, RHEIN, SF, HOLST, WSI, SI-UNIRE

1.60m Spr.

CARETINO  Details Details

HOLST 1983

1.60m Spr.

KIRA XVII  Details Details

HOLST 1995UPSTREAM  Details Details

HOLST DE421000276404 Zuchtbuch Bezirksprämie

2004 Braun 1.69m


CONTENDER  Details Details

HOLST 1984GRACIA III  Details Details

HOLST 1992CARA MIA VON AARHOF  Details Details

ZVCH 19AA908

2003 Dunkelbraun

1.60m Spr.

CHAMEUR  Details Details

HOLST DE321210138190

1990 Braun 1.65m

Gek.: ZVCH


CAPITOL I  Details Details

HOLST 1975ATLANTA III  Details Details

HOLST 1986CARINA  Details Details

ZVCH

1986 Schimmel

1.40m Spr.

CALANDO II  Details Details

HOLST 1975RUSTICA  Details Details

HOLST 1975(Holst Stamm 18A2)
RUSTICA v. RAIMOND
u. GABY v. SABLE SKINFLINT XX
u. VERGNUEGUNG v. LOHENGRIN
u. PAMELA v. GALAPETER I
u. OBIRA v. MEISTERSPRUNG
u. GRAFSCHAFT v. FRIEDLAND
u. COMTESSE v. OBOTRIT
u. POTENZ v. VOGT
u. GERDA v. PHILIPP
u. URSEL v. FALB
u. CELANDA v. BRILLANT
u. BRAME v. HANNIBAL
u. AHNE 1134 v. ALEX
u. AHNE 746 v. YOUNG TURK
u. AHNE 465 v. OWSTWICK
u. AHNE 120
u. AHNE 14
u. AHNE 9

Erste Mutter: CARA MIA VON AARHOF (CHAMEUR X CALANDO II), ZVCH, 2003

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: CARINA (CALANDO II X RAIMOND), ZVCH, 1986

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: RUSTICA (RAIMOND X SABLE SKINFLINT XX), HOLST, 1975

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: GABY (SABLE SKINFLINT XX X LOHENGRIN), HOLST, 1970

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.