SHAKIRA W

5 6 7 8 9

SHAKIRA W Details Details

Stute 2007 Fuchs

HANN DE431310622407SANDRO SONG  Details Details

OLDBG 276333330863088

1988 Schwarz-braun 1.72m

Gek.: HANN, OLDBG, WESTF, MECKL

1.30m Spr.

SANDRO  Details Details

HOLST 276321210113474 aangew.verr.ond.

1974 Braun 1.71m

Gek.: SF, ZANG, OLDBG, HOLST, HANN

1.60m Spr.

SACRAMENTO SONG XX  Details Details

xx 1967DUERTE  Details Details

HOLST 1967ANTENNE II  Details Details

OLDBG DE333330868384 Hauptstutbuch

1984 Braun


GEPARD  Details Details

HANN 1974ANTENNE  Details Details

OLDBG 1968

1.55m Spr.

WOLKE II  Details Details

HANN DE33131310519 Stb.

1999 Fuchs 1.64m


WOLKENSTEIN II  Details Details

HANN 276331314450790

1990 Fuchs 1.68m

Gek.: RHEIN, SF, BAVAR, HANN


WELTMEYER  Details Details

HANN 1984WOLKE  Details Details

HANN 1980WIENERIN  Details Details

HANN DE33131310738 Staatsprämie

1987 Fuchs


WEMBLEY  Details Details

HANN 1981GINA  Details Details

HANN 1981(NUECKE, Hannover Stutenstamm 1188707, Schridde 392)
GINA v. GRENADIER
u. LILETTA v. LUGANO I
u. WAXI v. WOEHLER
u. POLKA v. POET XX
u. JASONSHELDIN v. JASON OX
u. ABENDHAUPT v. ABENDSPORT
u. FELSENHAUPT v. FEINER KERL
u. ARSULLA v. ACONIT
u. NARBASSA v. NOTABENE
u. NELANTINE v. NELUSKO
u. FEWKA v. FLENHEIM
u. NUECKE v. NORD
u. STUTE VON GUESTROW v. GUESTROW
u. STUTE VON AJAX v. AJAX
u. STUTE VON HAROLD XX v. HAROLD XX

Erste Mutter: WOLKE II (WOLKENSTEIN II X WEMBLEY), HANN, 1999

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: WIENERIN (WEMBLEY X GRENADIER), HANN, 1987

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: GINA (GRENADIER X LUGANO I), HANN, 1981

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: LILETTA (LUGANO I X WOEHLER), HANN, 1974

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.