LUCKY'S LITTLE SILVER

5 6 7 8 9

LUCKY'S LITTLE SILVER Details Details

Stute 2005 Schimmel 1.68m

AWÖ 171005705

1.20m Spr.CORALLO  Details Details

HOLST DE321210191891

1991 Schimmel 1.67m

Gek.: BAVAR


CORRADO I  Details Details

HOLST DE321210046185

1985 Schimmel 1.73m

Gek.: HOLST, SF

1.60m Spr.

COR DE LA BRYERE  Details Details

SF 1968SOLEIL  Details Details

HOLST 1980B-LORETTA  Details Details

HOLST DE321210046587

1987 Braun 1.63m


LORENZ  Details Details

HOLST 1970

1.45m Spr.

HARMONIA  Details Details

HOLST 1971LUCKY 394  Details Details

HOLST 276321210103797

1997 Braun 1.75m

1.45m Spr.

STAUFFENBERG  Details Details

HOLST DE321210214992

1992 Dunkelbraun 1.66m

Gek.: HSH, HOLST

1.30m Spr.

SIR SHOSTAKOVICH XX  Details Details

xx 1979BALTIC  Details Details

HOLST 1987HAVINA  Details Details

HOLST DE321210150893

1993 Schimmel 1.73m

1.40m Spr.

CARTHAGO  Details Details

HOLST 1987

1.60m Spr.

ANNAKONDA II  Details Details

HOLST 1986(Holst Stamm 242)
ANNAKONDA II v. RENOMEE
u. KATEGORIE v. GRANDIOSO
u. DAHLIE v. HETMAN
u. ZYPRESSE v. ALDATO
u. DIASTOLCHEN v. LORETTO
u. KUNIGUNDE v. FIRST
u. PHILIPPINE v. RUDOLF
u. ELLA v. ROTBART
u. AHNE 211003203 v. ISERLOHN
u. MAIK v. MIDAS
u. LOTTE v. SCHIMMEL
u. FREUK v. YOUNG CATRICK
u. LISE v. HURTIG
u. KRUSCH v. BLOHMS HENGST

Erste Mutter: LUCKY 394 (STAUFFENBERG X CARTHAGO), HOLST, 1997

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: HAVINA (CARTHAGO X RENOMEE), HOLST, 1993

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: ANNAKONDA II (RENOMEE X GRANDIOSO), HOLST, 1986

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: KATEGORIE (GRANDIOSO X HETMAN), HOLST, 1973

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.