TANERKO XX

5 6 7 8 9

TANERKO XX Details Details

Hengst 1953 Dunkelbraun

xx

Gek.: xxTANTIEME XX  Details Details

xx

1947 Braun

Gek.: xx


DEUX POUR CENT XX  Details Details

xx

1941 Braun

Gek.: xx


DEIRI XX  Details Details

xx 1928DIX POUR CENT XX  Details Details

xx 1933TERKA XX  Details Details

xx

1942 Dunkelbraun


INDUS XX  Details Details

xx 1928LA FURKA XX  Details Details

xx 1927LA DIVINE XX  Details Details

xx

1943


FAIR COPY XX  Details Details

xx

1934 Schwarz-braun

Gek.: xx


FAIRWAY XX  Details Details

xx 1925COMPOSURE XX  Details Details

xx 1924LA DIVA XX  Details Details

xx

1937 Dunkelbraun


BLUE SKIES XX  Details Details

xx 1927LA TRAVIATA XX  Details Details

xx 1924(TB-12)
LA TRAVIATA XX v. ALCANTARA XX
u. TREGARON XX v. TREDENNIS XX
u. WHINSTONE XX v. DESMOND XX
u. SYMPATHETIC XX v. EGERTON XX
u. SYMPATHY XX v. SEFTON XX
u. SYMPHONY XX v. PETER XX
u. ORCHESTRA XX v. TRUMPETER XX
u. OVERTURE XX v. TEDDINGTON XX
u. IONE XX v. ION XX
u. MALIBRAN XX v. WHISKER XX
u. GARCIA XX v. OCTAVIAN XX
u. SHUTTLE MARE XX v. SHUTTLE XX
u. KATHARINE XX v. DELPINI XX
u. HEIRESS XX v. PAYMASTER XX
u. LE SANG MARE XX v. LE SANG XX
u. RIB MARE XX v. RIB XX
u. MOTHER WESTERN XX v. SMITH'S SON OF SNAKE XX
u. MONTAGU MARE XX v. MONTAGU XX
u. HAUTBOY MARE XX v. HAUTBOY XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. ROYAL MARE XII XX

Erste Mutter: LA DIVINE XX (FAIR COPY XX X BLUE SKIES XX), xx, 1943

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: LA DIVA XX (BLUE SKIES XX X ALCANTARA XX), xx, 1937

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: LA TRAVIATA XX (ALCANTARA XX X TREDENNIS XX), xx, 1924

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: TREGARON XX (TREDENNIS XX X DESMOND XX), xx, 1914

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.