×

FARANDOLE XX

5 6 7 8 9

FARANDOLE XX Details Details

Stute 1902 Fuchs

xxSAPHIR XX  Details Details

xx

1894 Fuchs

Gek.: xx


CHAMANT XX  Details Details

xx

1874 Braun

Gek.: xx


MORTEMER XX  Details Details

xx 1865ARAUCARIA XX  Details Details

xx 1862SAPPHO XX  Details Details

xx

1886 Braun


WISDOM XX  Details Details

xx 1873MARIA XX  Details Details

xx 1880FRANCHE COMTE XX  Details Details

xx

1888 Fuchs


SAXIFRAGE XX  Details Details

xx

1872 Fuchs

Gek.: xx


VERTUGADIN XX  Details Details

xx 1862SLAPDASH XX  Details Details

xx 1855FRIVOLITE XX  Details Details

xx

1872


RUY BLAS XX  Details Details

xx 1864CERES XX  Details Details

xx 1863(TB-5)
CERES XX v. LANERCOST XX
u. BATHILDE XX v. YOUNG EMILIUS XX
u. ODINE XX v. TIGRIS XX
u. MISS ANN XX v. FIGARO XX
u. TRAMP MARE XX v. TRAMP XX
u. HARPHAM LASS XX v. CAMILLUS XX
u. STATIRA XX v. BENINGBROUGH XX
u. STELLA XX v. PHOENOMENON XX
u. SKYPEEPER XX v. HIGHFLYER XX
u. MISS WEST XX v. MATCHEM XX
u. REGULUS MARE XX v. REGULUS XX
u. YOUNG EBONY XX v. CRAB XX
u. EBONY XX v. FLYING CHILDERS XX
u. OLD EBONY XX v. BASTO XX
u. THE MASSEY MARE XX v. MASSEYS BLACK BARB XX

Erste Mutter: FRANCHE COMTE XX (SAXIFRAGE XX X RUY BLAS XX), xx, 1888

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: FRIVOLITE XX (RUY BLAS XX X LANERCOST XX), xx, 1872

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: CERES XX (LANERCOST XX X YOUNG EMILIUS XX), xx, 1863

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: BATHILDE XX (YOUNG EMILIUS XX X TIGRIS XX), xx, 1842

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.