OAK GROVE'S CHE

5 6 7 8 9

OAK GROVE'S CHE Details Details

Hengst 2012 Fuchs

OLDBG 276433332017112

Gek.: OS

1.40m Spr. FEI: 105UF80CHRISTIAN  Details Details

HOLST 276421000081606

2006 Schimmel 1.72m

Gek.: RHEIN, BAVAR, OS, OLDBG, WSI, HANN, HOLST, AES

1.60m Spr.

CARTANI  Details Details

HOLST 276421000408301 Prämienhengst

2001 Schimmel 1.67m

Gek.: BAVAR, OS, HOLST, WSI, HANN, SF

1.60m Spr.

CARTHAGO  Details Details

HOLST 1987

1.60m Spr.

TAGGI  Details Details

HOLST 1981

1.60m Spr.

WHO KNOWS LILLY  Details Details

OLDBG DE333330057491 Hauptstutbuch

1991 Dunkelbraun 1.69m

1.60m Spr.

LORD LIBERTY  Details Details

HOLST 1985

1.35m Spr.

MISS PLAYBACK  Details Details

OLDBG 1987CHECK GIRL  Details Details

OLDBG 276433330636408

2008 Braun


CHECK IN  Details Details

OS 276418180008003

2003 Braun 1.66m

Gek.: OS, RHEIN, HANN, Südd.Verb., WESTF

1.60m Spr.

CORDALME Z  Details Details

OLDBG 1986

1.60m Spr.

ILONKA  Details Details

OLDBG 1999

1.45m Spr.

COME ON GIRL  Details Details

BADWU 276373733019891

1991 Schecke


COME ON  Details Details

HOLST 1985

1.60m Spr.

GOLDEN GIRL  Details Details

BADWU 1982(FLYROS XX, E 28 A ( Hofgut Albfuhren - Dettighofen))
GOLDEN GIRL v. GOLDPILZ
u. FLYGIRL 9604 v. SCHARNHORST
u. FLYROS XX v. OROS XX
u. FLYWELL XX v. FLYON XX
u. GREYWELL XX v. DUNCAN GREY XX
u. PEGASIDES XX v. SUNNY LAND XX
u. LADY GULLER XX v. GIANT XX
u. LADY TEAZLE XX v. FAVORO XX
u. GREY PATCH XX v. DOUBLOON XX
u. MORVEN XX v. BARCALDINE XX
u. STRATHCARRON XX v. STRATHCONAN XX
u. VIMEIRA XX v. VOLTIGEUR XX
u. COALITION XX v. DON JOHN XX
u. CONSPIRACY XX v. RETRIEVER XX
u. EMILIA XX v. ABJER XX
u. EMILY XX v. STAMFORD XX
u. WHISKEY MARE XX v. WHISKEY XX
u. GREY DORIMANT XX v. DORIMANT XX
u. DIZZY XX v. BLANK XX
u. ANCASTER DIZZY XX v. ANCASTER DRIVER XX
u. SMILING TOM MARE XX v. SMILING TOM XX
u. MISS HIP XX v. OYSTERFOOT ARABIAN OX
u. VIRGIN XX v. ANCASTER MERLIN XX
u. SOMERSET MARE XX v. CROFTS COMMONER XX
u. COPPIN MARE XX v. SELABY TURK XX
u. PLACES WHITE TURK MARE XX v. PLACES WHITE TURK XX

Erste Mutter: CHECK GIRL (CHECK IN X COME ON), OLDBG, 2008

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: COME ON GIRL (COME ON X GOLDPILZ), BADWU, 1991

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: GOLDEN GIRL (GOLDPILZ X SCHARNHORST), BADWU, 1982

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: FLYGIRL 9604 (SCHARNHORST X OROS XX), TRAK, 1975

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.