FRIDOLIN

5 6 7 8 9

FRIDOLIN Details Details

Hengst 1931 Fuchs

HOLST DE321210287631

Gek.: HOLSTFRIEDLAND  Details Details

HOLST DE321210244313

1913 Braun 1.66m

Gek.: HOLST


TOBIAS  Details Details

HOLST DE321210216104

1904 Braun 1.63m

Gek.: HOLST


ACHILL  Details Details

HOLST 1877URANIA  Details Details

HOLST 1900DUENNA  Details Details

HOLST DE321210827102

1905 Braun 1.65m


LANDGRAF  Details Details

HOLST 1897PANORAMA  Details Details

HOLST 1893WICKE  Details Details

HOLST 212747726

1926 Braun


MACKENSEN  Details Details

HOLST DE321210265420

1920 Schimmel 1.58m

Gek.: HOLST


ELEGANT  Details Details

HOLST 1913PRACHT  Details Details

HOLST 1916NELKE  Details Details

HOLST 14360

1918 Schimmel 1.66m


LOKI  Details Details

HOLST 1897HERTHA  Details Details

HOLST 1913(Holst Stamm 162)
HERTHA v. TIZIAN
u. BETTY v. LOHENGRIN
u. RUTH v. IBIKUS
u. AMICA v. OTTO
u. EVULSION v. BRILLANT
u. AHNE 1398 v. FRITZ
u. AHNE 511 v. GODOLPHIN
u. AHNE 220 v. KRONI

Erste Mutter: WICKE (MACKENSEN X LOKI), HOLST, 1926

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: NELKE (LOKI X TIZIAN), HOLST, 1918

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: HERTHA (TIZIAN X LOHENGRIN), HOLST, 1913

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: BETTY (LOHENGRIN X IBIKUS), HOLST, 1906

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.