KORA

5 6 7 8 9

KORA Details Details

Stute 1951 Schimmel 1.61m

HOLST DE321210159503 StaatsprämieFALK  Details Details

HOLST DE321210361847

1947 Braun 1.64m

Gek.: HOLST


FALKENJAEGER  Details Details

HOLST DE321210321140

1940 Braun

Gek.: HOLST


FALKE  Details Details

HOLST 1926AGATHE  Details Details

HOLSTNEUIGKEIT  Details Details

HOLST DE321210227803

1936 Braun 1.62m


HEINITZ  Details Details

HOLST 1931HILDEGARD  Details Details

HOLST 1932DEFLORA  Details Details

HOLST DE321211020403 Hauptstutbuch

1945 Schimmel 1.57m


LOSSBERG I  Details Details

HOLST DE321210321440

1940 Braun 1.67m

Gek.: HOLST


LORETTO  Details Details

HOLST 1932HIPPOLOGIE  Details Details

HOLST 1932INA  Details Details

HOLST DE321212299102 Verbandsprämie

1936 Schimmel 1.60m


NUBIER  Details Details

HOLST 1930NELKE  Details Details

HOLST 1918(Holst Stamm 162)
NELKE v. LOKI
u. HERTHA v. TIZIAN
u. BETTY v. LOHENGRIN
u. RUTH v. IBIKUS
u. AMICA v. OTTO
u. EVULSION v. BRILLANT
u. AHNE 1398 v. FRITZ
u. AHNE 511 v. GODOLPHIN
u. AHNE 220 v. KRONI

Erste Mutter: DEFLORA (LOSSBERG I X NUBIER), HOLST, 1945

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: INA (NUBIER X LOKI), HOLST, 1936

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: NELKE (LOKI X TIZIAN), HOLST, 1918

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: HERTHA (TIZIAN X LOHENGRIN), HOLST, 1913

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.