MERCURY MARE XX

5 6 7 8 9

MERCURY MARE XX Details Details

Stute 1790 Schimmel

xxMERCURY XX  Details Details

xx

1778 Fuchs

Gek.: xx


ECLIPSE XX  Details Details

xx

1764 Fuchs 1.65m

Gek.: xx


MARSKE XX  Details Details

xx 1750SPILLETTA XX  Details Details

xx 1749TARTAR MARE XX  Details Details

xx

1757 Fuchs


TARTAR XX  Details Details

xx 1743SISTER TO MOGUL MARE XX  Details Details

xxMILSINTOWNS HEROD MARE XX  Details Details

xx

1780 Schimmel


HEROD XX  Details Details

xx

1758 Braun

Gek.: xx


TARTAR XX  Details Details

xx 1743CYPRON XX  Details Details

xx 1750YOUNG HAG XX  Details Details

xx

1761 Schimmel


SKIM XX  Details Details

xx 1746HAG XX  Details Details

xx 1744(TB-5)
HAG XX v. CRAB XX
u. EBONY XX v. FLYING CHILDERS XX
u. OLD EBONY XX v. BASTO XX
u. THE MASSEY MARE XX v. MASSEYS BLACK BARB XX

Erste Mutter: MILSINTOWNS HEROD MARE XX (HEROD XX X SKIM XX), xx, 1780

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: YOUNG HAG XX (SKIM XX X CRAB XX), xx, 1761

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: HAG XX (CRAB XX X FLYING CHILDERS XX), xx, 1744

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: EBONY XX (FLYING CHILDERS XX X BASTO XX), xx, 1728

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.