LISBETH XX

5 6 7 8 9

LISBETH XX Details Details

Stute 1828 Braun

xxPHANTOM XX  Details Details

xx

1808 Braun

Gek.: xx


WALTON XX  Details Details

xx

1799 Braun

Gek.: xx


SIR PETER XX  Details Details

xx 1784ARETHUSA XX  Details Details

xx 1792JULIA XX  Details Details

xx

1799 Braun


WHISKEY XX  Details Details

xx 1789YOUNG GIANTESS XX  Details Details

xx 1790ELIZABETH XX  Details Details

xx

1823 Fuchs


RAINBOW XX  Details Details

xx

1808 Braun

Gek.: xx


WALTON XX  Details Details

xx 1799HOUSEMAID XX  Details Details

xx 1795BELVOIRINA XX  Details Details

xx

1813 Braun


STAMFORD XX  Details Details

xx 1794MERCURY MARE XX  Details Details

xx 1790(TB-5)
MERCURY MARE XX v. MERCURY XX
u. MILSINTOWNS HEROD MARE XX v. HEROD XX
u. YOUNG HAG XX v. SKIM XX
u. HAG XX v. CRAB XX
u. EBONY XX v. FLYING CHILDERS XX
u. OLD EBONY XX v. BASTO XX
u. THE MASSEY MARE XX v. MASSEYS BLACK BARB XX

Erste Mutter: ELIZABETH XX (RAINBOW XX X STAMFORD XX), xx, 1823

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: BELVOIRINA XX (STAMFORD XX X MERCURY XX), xx, 1813

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: MERCURY MARE XX (MERCURY XX X HEROD XX), xx, 1790

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: MILSINTOWNS HEROD MARE XX (HEROD XX X SKIM XX), xx, 1780

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.