THE EMPEROR XX

5 6 7 8 9

THE EMPEROR XX Details Details

Hengst 1841 Fuchs

xx

Gek.: xxDEFENCE XX  Details Details

xx

1824 Braun

Gek.: xx


WHALEBONE XX  Details Details

xx

1807 Braun

Gek.: xx


WAXY XX  Details Details

xx 1790PENELOPE XX  Details Details

xx 1798DEFIANCE XX  Details Details

xx

1810 Fuchs


RUBENS XX  Details Details

xx 1805LITTLE FOLLY XX  Details Details

xx 1806REVELLER MARE XX  Details Details

xx

1834 Fuchs


REVELLER XX  Details Details

xx

1815

Gek.: xx


COMUS XX  Details Details

xx 1809ROSETTE XX  Details Details

xx 1803DESIGN XX  Details Details

xx

1827 Fuchs


TRAMP XX  Details Details

xx 1810DEFIANCE XX  Details Details

xx 1810(TB-5)
DEFIANCE XX v. RUBENS XX
u. LITTLE FOLLY XX v. HIGHLAND FLING XX
u. HARRIET XX v. VOLUNTEER XX
u. ALFRED MARE XX v. ALFRED XX
u. MAGNOLIA XX v. MARSKE XX
u. BABRAHAM MARE XX v. BABRAHAM XX
u. SEDBURY MARE XX v. SEDBURY XX
u. EBONY XX v. FLYING CHILDERS XX
u. OLD EBONY XX v. BASTO XX
u. THE MASSEY MARE XX v. MASSEYS BLACK BARB XX

Erste Mutter: REVELLER MARE XX (REVELLER XX X TRAMP XX), xx, 1834

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: DESIGN XX (TRAMP XX X RUBENS XX), xx, 1827

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: DEFIANCE XX (RUBENS XX X HIGHLAND FLING XX), xx, 1810

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: LITTLE FOLLY XX (HIGHLAND FLING XX X VOLUNTEER XX), xx, 1806

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.