VALI XX

5 6 7 8 9

VALI XX Details Details

Stute 1954 Braun

xxSUNNY BOY XX  Details Details

xx

1944 Braun

Gek.: xx


JOCK II XX  Details Details

xx DE 306064561636

1936 Braun

Gek.: xx


ASTERUS XX  Details Details

xx 1923NAIC XX  Details Details

xx 1928FILLE DE SOLEIL XX  Details Details

xx

1935 Fuchs


SOLARIO XX  Details Details

xx 1922FILLE DE SALUT XX  Details Details

xx 1928HER SLIPPER XX  Details Details

xx

1936


TETRATEMA XX  Details Details

xx

1917 Schimmel

Gek.: xx


THE TETRARCH XX  Details Details

xx 1911SCOTCH GIFT XX  Details Details

xx 1907CARPET SLIPPER XX  Details Details

xx

1930 Braun


PHALARIS XX  Details Details

xx 1913SIMON'S SHOES XX  Details Details

xx 1914(TB-5)
SIMON'S SHOES XX v. SIMON SQUARE XX
u. GOODY TWO-SHOES XX v. ISINGLASS XX
u. SANDAL XX v. KISBER XX
u. SHOESTRING XX v. KNIGHT OF THE GARTER XX
u. BOWSTRING XX v. TOM BOWLINE XX
u. TOXOPHILITE MARE XX v. TOXOPHILITE XX
u. MELBOURNE MARE XX v. MELBOURNE XX
u. MISS WHIP XX v. THE PROVOST XX
u. MISS WHIP XX v. JERRY XX
u. GEORGIANA XX v. WOFUL XX
u. SHEPHERDESS XX v. SHUTTLE XX
u. BUZZARD MARE XX v. BUZZARD XX
u. ANN OF THE FOREST XX v. KING FERGUS XX
u. MISS WEST XX v. MATCHEM XX
u. REGULUS MARE XX v. REGULUS XX
u. YOUNG EBONY XX v. CRAB XX
u. EBONY XX v. FLYING CHILDERS XX
u. OLD EBONY XX v. BASTO XX
u. THE MASSEY MARE XX v. MASSEYS BLACK BARB XX

Erste Mutter: HER SLIPPER XX (TETRATEMA XX X PHALARIS XX), xx, 1936

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: CARPET SLIPPER XX (PHALARIS XX X SIMON SQUARE XX), xx, 1930

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: SIMON'S SHOES XX (SIMON SQUARE XX X ISINGLASS XX), xx, 1914

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: GOODY TWO-SHOES XX (ISINGLASS XX X KISBER XX), xx, 1899

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.