MANOLITA X

5 6 7 8 9

MANOLITA X Details Details

Stute 1938 Braun

AABAROUD X  Details Details

AA

1924

Gek.: AA


ASTOCHAR X  Details Details

AA

1918

Gek.: AA


AMANT DE COEUR XX  Details Details

xx 1912AKHERRA OX  Details Details

ox 1912TITINE X  Details Details

AA

1919


KERRO OX  Details Details

ox 1910BOUGIERE X  Details Details

AA 1914MEMORABLE X  Details Details

AA

1926


BARCHOCHAR X  Details Details

AA

1913

Gek.: AA


LATIF OX  Details Details

ox 1903BIARROTTE XX  Details Details

xx 1900MENA X  Details Details

AA

1918


NIBEH OX  Details Details

ox 1906MARSEILLAISE XX  Details Details

xx(SF 105)
MARSEILLAISE XX v. GOUVERNAIL XX
u. MELINITE XX v. MONARQUE XX

Erste Mutter: MEMORABLE X (BARCHOCHAR X X NIBEH OX), AA, 1926

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: MENA X (NIBEH OX X GOUVERNAIL XX), AA, 1918

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: MARSEILLAISE XX (GOUVERNAIL XX X MONARQUE XX), xx, 0

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: MELINITE XX (MONARQUE XX X ), xx, 0

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.