×

BEDLAMITE XX

5 6 7 8 9

BEDLAMITE XX Details Details

Hengst 1823 Fuchs

xx

Gek.: xxWELBECK XX  Details Details

xx

1815 Dunkelbraun

Gek.: xx


SOOTHSAYER XX  Details Details

xx

1808 Fuchs

Gek.: xx


SORCERER XX  Details Details

xx 1796GOLDEN LOCKS XX  Details Details

xx 1793PLEDGE XX  Details Details

xx

1807


WAXY XX  Details Details

xx 1790PRUNELLA XX  Details Details

xx 1788MANIAC XX  Details Details

xx

1806 Fuchs


SHUTTLE XX  Details Details

xx

1793 Braun

Gek.: xx


YOUNG MARSKE XX  Details Details

xx 1771VAUXHALL SNAP MARE XX  Details Details

xx 1784ANTICIPATION XX  Details Details

xx

1802 Fuchs


BENINGBROUGH XX  Details Details

xx 1791EXPECTATION XX  Details Details

xx 1779(TB-4c)
EXPECTATION XX v. HEROD XX
u. SKIM MARE XX v. SKIM XX
u. JANUS MARE XX v. JANUS XX
u. PANTONS SPINSTER XX v. CRAB XX
u. CROFTS SPINSTER XX v. PARTNER XX
u. BAY BLOODY BOTTOCKS XX v. BLOODY BUTTOCKS
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. BROWN FAREWELL XX v. MAKELESS XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET'S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

Erste Mutter: MANIAC XX (SHUTTLE XX X BENINGBROUGH XX), xx, 1806

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: ANTICIPATION XX (BENINGBROUGH XX X HEROD XX), xx, 1802

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: EXPECTATION XX (HEROD XX X SKIM XX), xx, 1779

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: SKIM MARE XX (SKIM XX X JANUS XX), xx, 1758

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.