CASTELLINE XX

5 6 7 8 9

CASTELLINE XX Details Details

Stute 1908 Fuchs

xxCYLLENE XX  Details Details

xx

1895 Fuchs

Gek.: xx


BONA VISTA XX  Details Details

xx

1889 Fuchs

Gek.: xx


BEND OR XX  Details Details

xx 1877VISTA XX  Details Details

xx 1879ARCADIA XX  Details Details

xx

1887 Fuchs


ISONOMY XX  Details Details

xx 1875DISTANT SHORE XX  Details Details

xx 1880CASSINE XX  Details Details

xx

1898 Fuchs


XAINTRAILLES XX  Details Details

xx

1882 Fuchs

Gek.: xx


FLAGEOLET XX  Details Details

xx 1870DELIANE XX  Details Details

xx 1862CROWFLOWER XX  Details Details

xx

1888 Braun


ROSEBERY XX  Details Details

xx 1872LIZZIE LINDSAY XX  Details Details

xx 1877(TB-4d)
LIZZIE LINDSAY XX v. THE SCOTTISH CHIEF XX
u. AGILITY XX v. ADVENTURER XX
u. MANDRAGORA XX v. RATAPLAN XX
u. MANGANESE XX v. BIRDCATCHER XX
u. MOONBEAM XX v. TOMBOY XX
u. LUNATIC XX v. PRIME MINISTER XX
u. MANIAC XX v. SHUTTLE XX
u. ANTICIPATION XX v. BENINGBROUGH XX
u. EXPECTATION XX v. HEROD XX
u. SKIM MARE XX v. SKIM XX
u. JANUS MARE XX v. JANUS XX
u. PANTONS SPINSTER XX v. CRAB XX
u. CROFTS SPINSTER XX v. PARTNER XX
u. BAY BLOODY BOTTOCKS XX v. BLOODY BUTTOCKS
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. BROWN FAREWELL XX v. MAKELESS XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET'S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

Erste Mutter: CASSINE XX (XAINTRAILLES XX X ROSEBERY XX), xx, 1898

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: CROWFLOWER XX (ROSEBERY XX X THE SCOTTISH CHIEF XX), xx, 1888

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: LIZZIE LINDSAY XX (THE SCOTTISH CHIEF XX X ADVENTURER XX), xx, 1877

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: AGILITY XX (ADVENTURER XX X RATAPLAN XX), xx, 1867

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.