WINDSOR PARK XX

5 6 7 8 9

WINDSOR PARK XX Details Details

Stute 1941 Braun

xxWINDSOR LAD XX  Details Details

xx

1931 Braun

Gek.: xx


BLANDFORD XX  Details Details

xx

1919 Dunkelbraun

Gek.: xx


SWYNFORD XX  Details Details

xx 1907BLANCHE XX  Details Details

xx 1912RESPLENDENT XX  Details Details

xx

1923


BY GEORGE XX  Details Details

xx 1911SUNBRIDGE XX  Details Details

xx 1914ATHASI XX  Details Details

xx

1917 Braun


FARASI XX  Details Details

xx

1903 Braun

Gek.: xx


DESMOND XX  Details Details

xx 1896MOLLY MORGAN XX  Details Details

xx 1889ATHGREANY XX  Details Details

xx

1910 Braun


HIS MAJESTY XX  Details Details

xx 1901FAIRYLAND XX  Details Details

xx 1903(TB-22)
FAIRYLAND XX v. LESTERLIN XX
u. STELLA XX v. NECROMANCER XX
u. HOLLYLEAF XX v. HOLLYWOOD XX
u. MADELINE XX v. PLUM PUDDING XX
u. TAWNEY XX v. IVAN XX
u. CAPRICE XX v. CORONATION XX
u. LAELIA XX v. SHEET ANCHOR XX
u. COTILLON XX v. PARTISAN XX
u. QUADRILLE XX v. SELIM XX
u. CANARY BIRD XX v. SORCERER XX
u. CANARY XX v. CORIANDER XX
u. MISS GREEN XX v. HIGHFLYER XX
u. HARRIET XX v. MATCHEM XX
u. FLORA XX v. REGULUS XX
u. CHILDERS MARE XX v. BARTLET CHILDERS XX
u. BAY BOLTON MARE XX v. BAY BOLTON XX
u. BELGRADE TURC MARE XX v. BELGRADE TURK OX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX

Erste Mutter: ATHASI XX (FARASI XX X HIS MAJESTY XX), xx, 1917

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: ATHGREANY XX (HIS MAJESTY XX X LESTERLIN XX), xx, 1910

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: FAIRYLAND XX (LESTERLIN XX X NECROMANCER XX), xx, 1903

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: STELLA XX (NECROMANCER XX X HOLLYWOOD XX), xx, 1890

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.