DOKTRIN

5 6 7 8 9

DOKTRIN Details Details

Stute 1964 Dunkelbraun

BERL-BRAND DE305052164064 Staatsprämie E-label P-labelDOBOJ  Details Details

HANN DE305050244256

1956 Braun

Gek.: MECKL


DOEMITZ I  Details Details

HANN DE331310357444

1944 Braun 1.64m

Gek.: HANN


DOLLART  Details Details

HANN 1938ALEPPO  Details Details

HANN 1936ABENDRUNE  Details Details

HANN DE331315076246 Staatsprämie

1946 Fuchs


ABENDSPORT  Details Details

HANN 1935FEINE ALMA  Details Details

HANN 1932DORNROSE  Details Details

BERL-BRAND DE305052133958

1958


DUELL I  Details Details

HANN DE305050317852

1952 Braun 6.95m

Gek.: BERL-BRAND, MECKL


DUELLANT  Details Details

HANN 1943FORMBRAUT  Details Details

HANN 1945FLORA VON LEGDE  Details Details

MECKL DE305054084150

1950


AXINIT  Details Details

HANN 1945VINETA VON LEGDE  Details Details

BERL-BRAND 1942VINETA VON LEGDE v. FLASCHNER
u. FASCHINE

Erste Mutter: DORNROSE (DUELL I X AXINIT), BERL-BRAND, 1958

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: FLORA VON LEGDE (AXINIT X FLASCHNER), MECKL, 1950

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: VINETA VON LEGDE (FLASCHNER X ), BERL-BRAND, 1942

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: FASCHINE ( X ), BERL-BRAND, 1918

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.