HT-Mitglied werden »

Die Familie von SEKA

MMMMMMIhr PferdNachkommen 1»
-
FLIRTFOLGE
v. FLIRT
Hauptstutbuch
-
FOLFLI
v. FOLIO
Staatsprämie
-
ASTLAUNE
v. ASTFLUG
Staatsprämie
-
SCHWARZDROSSEL
v. SCHWARZKUENSTLER I
DIOVA
v. DAMHIRSCH


-
SCHWENTA
v. SCHWARZSEHER
Staatsprämie
LUNA
v. LOEWENSTEIN
Hauptstutbuch

AVENIDA
v. ANGELO XX

DUNJA
v. DRAUFGAENGER
Hauptstutbuch-
ASTBOTIN
v. ASTFLUG
-
ELITE
v. ENDSPURT XX
DIGALI AA
v. GAZAL I OX

-
TEICHROSE
v. THRONERBE
Hauptstutbuch
-
FILMROSE
v. FILMKOENIG
Staatsprämie
-
FUCHSKETTE
v. FUTURIST I
Hauptstutbuch
-
SEKA
v. SENEKA I
LAURIS
v. LASSO


-
SONNENTANNE
v. SENEKA I
Hauptstutbuch
ANDANTE
v. ASCARI
Hauptstutbuch

TARATELLA
v. TRAUTMANN

VERONIKA
v. VEIT
Hauptstutbuch


-
FARNGRAEFIN
v. FARINA
Staatsprämie
VALLENTINA
v. VALENTINO XX
Stb.

HUELSE
v. HUMBOLDT

FARMERIN
v. FARUK
Hauptstutbuch
DENKSCHRIFT
v. DENKSPORT

-
DESINFEKTION
v. DENKSPORT
Staatsprämie
-
HOLICE
v. HAGEN
Staatsprämie
-
FORMGEMSE
v. FORSTNER
Hauptstutbuch
ANANAS
v. ARCHIMEDES

JESSICA
v. JOACHIM

JADINA
v. JOACHIM

JODLERMAID
v. JOACHIM
Staatsprämie

SERVICE
v. SENAT
1,55m Spr.

CHRISTINE
v. CENSOR

LESSY 2689
v. LATERAN

AHNENPALME
v. AGRAM
Hauptstutbuch

-
KIKITA
v. KINGCRAFT I
-
FLIRT
v. FLIRT
Stb.
-
ROSITA
v. MECENAT
Stb.
-
NEFERTITI
v. NEROX OX
Stb.
SUNGIRL
v. DAILY MAIL XX
Stb.

KOLGA
v. KAFIR OX
Stb.

FAZETTA
v. FATICH
Stb.


-
ARABELLA
v. ARABESK
Stb.
DIVA
v. DIETMAR
Stb.

MAID
v. DAILY MAIL XX
Stb.

DRUCILLA
v. DIETMAR
Stb.
-
KIKITA II
v. INDIGO
-
LAKITA
v. NAGEL
-
LAVATA
v. SALVATOR
Stb.
KIKITA
v. FRONDEUR
Stb.

Snow
Snow
Snow
Snow