HT-Mitglied werden »

Die Familie von NOTABEL

MMMMMMIhr PferdNachkommen 1»
-
FISCHWEIB
v. ORMOND XX
-
MELANIPPE II
v. RODRICH
-
TRULLA
v. TRAFALGAR XX
OROMEDON
v. YOUNG DRIVER
TRAK

-
NEDA
v. WATERMAN XX
NIOBE
v. SNYDERS XX

NEWA
v. SNYDERS XX-
JALFA
v. TEHERAN
NOTABEL
v. DRIVER XX
TRAK-
MENALIPPE II
v. RODRICH
BELLERUS
v. DRIVER XX
TRAK

-
CARNA
v. DRIVER XX
PRINCEPS
v. EGYPTUS
TRAK


-
PISA
v. EMINLIK OX
-
DARINA
v. NEDJED OX
GUDULA
v. SNYDERS XX-
JALFA
v. TEHERAN
-
JOYFULL
v. ELATEJUS
JENNY
v. YOUNG EMILIUS XX


-
HERILA
v. ILIOS
HERTHA
v. MATULINUS
HADRIAN
v. CORGLAS X
TRAK

-
TIMBALE
v. CORGLAS X
STERLING IV
v. DRIVER XX
TRAKSnow
Snow
Snow
Snow