HT-Mitglied werden »

Die Familie von RUBINSTERN

MMMMMMIhr PferdNachkommen 1»
-
FLEUR
v. VIERZEHNENDER XX
GHIORSAL B
v. GROSSO Z
1,60m Spr.


-
FIESTA
v. VIERZEHNENDER XX
-
FIESTA II
v. WAIDMANNSRUF
-
TRAUMMADEL
v. KONIGSTREUER XX
-
MARIMBA
v. ZYMBAL I
MARBELLA
v. NOLISCO
1,30m Spr.CCI1*

PAT BOONE
v. PACO RABANNE
E-Dressur

MATILDA
v. PACO RABANNE

LADY MAGARENA
v. ROTSCHILD J

CHABROL
v. CHABLIS-
FIDELIA
v. DIAMANT
RUBINSTERN
v. RUBINSTEIN I
MECKL, OLDBG

-
FINKA
v. KONIGSTREUER XX
WANDA
v. WOLKENTANZ II

WONDERFULL
v. WOLKENTANZ II

Snow
Snow
Snow
Snow