HT-Mitglied werden »

Die Familie von STUTE VON NABOB

MMMMMMIhr PferdNachkommen 1»
-
IMORTELLE
v. IMPERATOR
Hauptstutbuch
FLACKERLICHT
v. FEINER KERL
Hauptstutbuch

FOBUNDA
v. FEINER KERL
Hauptstutbuch

ADAGOZA
v. ACONIT
Hauptstutbuch


FLENOR STUTE
v. FLENOR-
-
STUTE VON SCHWARZENBERG A 611
v. SCHWARZENBERG
Stb.
ALMSTAR
v. ALMARICH
Hauptstutbuch

ARSBRUECK
v. ALMARICH
Hauptstutbuch

ALMHAUS
v. ALMARICH
Hauptstutbuch

ALLERWELTSFRAU
v. ALMARICH
Hauptstutbuch

SCHNEEBEERE
v. SCHWABENHELM
HauptstutbuchSCHWARZWALD
v. SCHWARZER STAR
WESTF


-
STUTE VON DORNBUSCH
v. DORNBUSCH
Stb.
-
SEDARTA
v. SCHWABENBLOCK
Hauptstutbuch
TRAKTOR
v. AVISO
SWB

ANDIARA
v. AVISO
Hauptstutbuch


-
STUTE VON SCHLIEMANN
v. SCHLIEMANN
Stb.
-
NERUTA II
v. NORDLAND
Hauptstutbuch
-
NARDUTA
v. NENNHEIM
Hauptstutbuch
ANTAVA
v. ALAND
Hauptstutbuch

ANVIL
v. ANSELM/T.
HANN

-
STUTE VON Y. NORFOLK
v. YOUNG NORFOLK
STUTE VON SCHUBART
v. SCHUBART
Stb.LORLEBERG
v. LORLOT
HANN
-
STUTE VON NABOB
v. NABOB I
-
STUTE VON ADJUDANT
v. ADJUTANT
Stb.
-
SCHWALBE II
v. SCHWABENSPRUNG
Stb.
ACH JA
v. ACHILL
Hauptstutbuch

Snow
Snow
Snow
Snow