HT-Mitglied werden »

Die Familie von ALLOTRIA

MMMMMMIhr PferdNachkommen 1»
-
ANJA II
v. WILDER JAEGER
ANIMUS
v. SCHWALBENFUERST

-
ANGERBURG
v. GONDOLIER
O
v. ORDENSGLANZ

ANNUSCHKA VII
v. MEILENSTEIN-
ABAZIA
v. WILDER JAEGER
-
AKELEI
v. SCHABERNACK
AKONIT
v. KASTOR
BADWU, TRAK


ABITURIENT
v. SCHABERNACK
BADWU

ABSCHLAG
v. SCHABERNACK
TRAK

-
ASTER
v. SCHABERNACK
ASPIRANT
v. IKARUS
BADWU


ABSOLUT
v. JULMOND
TRAK

ACHILL
v. JULMOND
TRAK

ABSYNTH
v. JULMOND
TRAK

ADJUTANT
v. JULMOND
TRAK

-
ACHALM
v. JULMOND
ATTACKE III
v. HERBSTTANZ

-
ARKADE
v. KASTOR
-
LORELEY
v. LAJOS
RAVASZ ROKA
v. RHODOS
BADWU
1,40m Spr.-
ALMRAUSCH
v. SCHABERNACK
-
RAMONA
v. REKORD I
FREIMONA
v. FREIMUT


AGENT
v. GHARIB OX
TRAK

-
ALMRISPE
v. GHARIB OX
ABENDROETE
v. TANZMEISTER I

ALCESTE II
v. MOHAMMED-
AKAZIE IV
v. SCHABERNACK
ANEMONE VIII
v. INFANT

-
AKELEI XIII
v. ASTOR
AZALEE
v. INFANT

ASTER VIII
v. INFANT


AHORN
v. KASTOR
BWP


ASKOT
v. SCHABERNACK
TRAK

-
ASCHENBROEDEL
v. SCHABERNACK
AMETHYST II
v. AMOR II
TRAK

-
ANGLERIN
v. PREGEL
ALISCHA
v. KORNETT II

ADRETT
v. KORNETT II

AGNETA
v. ANGELO Z


-
ANGEL
v. PREGEL
RADIUS
v. RAMIN
BADWU

PILATUS
v. PIKFEIN
BADWU

ANGLERFREUND
v. AMOR II
BADWU, NRPS-
AIDA IV
v. ILMENGRUND
-
AISCHA
v. SCHABERNACK
ALGE
v. PREGEL

ALLOTRIA
v. ALI

ARNSWALDE
v. LEANDER

Snow
Snow
Snow
Snow