Abstammung von CARTHAGO

Zeigen :Zeige Nachkommen | Zeige Stutenlinie | Nachkommen hinzufügen
Anzahl Generationen: 4 5 6 7 8 9

(Holst Stamm 162)


CARTHAGO (CARTHAGO Z) Details Details

HOLST DE321210021987

Hengst 1987 Schimmel 1.71m

Gek.: SF, RHEIN, ZANG, SI, HOLST

1.60m Spr.


XX/OX rate: 44,73%

Inzuchtkoeffizient


CAPITOL I Details Details

HOLST DE321210615475

1975 Schimmel 1.69m

Gek.: HOLST


CAPITANO Details Details

HOLST DE321210398668

1968 Schimmel 1.62m

Gek.: HOLST


CORPORAL Details Details

HOLST 1963


RETINA (LAERCHE) Details Details

HOLST 1952


FOLIA Details Details

HOLST DE321210460603 Hauptstutbuch

1969 braun 1.67m


MAXIMUS Details Details

HOLST 1963


VASE Details Details

HOLST 1961


PERRA Details Details

HOLST DE321210044578 Hauptstutbuch

1978 braun 1.70m


CALANDO I Details Details

HOLST DE321210617974

1974 braun

Gek.: SF, HOLST

1.60m Spr.

COR DE LA BRYERE Details Details

SF 1968


FURGUND Details Details

HOLST 1969


KERRIN Details Details

HOLST DE321212110973 Hauptstutbuch

1973 braun


MAMBO Details Details

HOLST 1969


FANGELIKA Details Details

HOLST 1969


Verändern? Mehr Informationen

FANGELIKA v. CONSUL u. RINDE v. GALAPETER I u. KORA v. FALK u. DEFLORA v. LOSSBERG I u. INA v. NUBIER u. NELKE v. LOKI u. HERTHA v. TIZIAN u. BETTY v. LOHENGRIN u. RUTH v. IBIKUS u. AMICA v. OTTO u. EVULSION v. BRILLANT u. AHNE 1398 v. FRITZ u. AHNE 511 v. GODOLPHIN u. AHNE 220 v. KRONI